Rozdiely medzi sedlovými a oblúkovými plachtovými halami

Plachtové haly, tiež známe ako plachtové sklady, sú dnes dôležitou súčasťou priemyselných a komerčných prostredí. Tieto štruktúry sa využívajú na rôzne účely, vrátane skladovania, výroby a obchodu. Dve z najbežnejších typov plachtových hálov sú sedlové plachtové haly a oblúkové plachtové haly. V tomto článku si predstavíme ich hlavné rozdiely a využitie.

Sedlové plachtové haly

Sedlové plachtové haly sú charakterizované svojím tradičným, rovinným strešným tvarom, ktorý pripomína sedlo. Tieto haly majú obvykle šikmé steny a dvojitý oblúk strechy. Ich konštrukcia je pevná a stabilná, čo umožňuje ich použitie na rôzne účely.

Kľúčové vlastnosti sedlových plachtových hál:

  • Rovinný strešný tvar: Sedlové plachtové haly majú tradičný strešný tvar, čo im dáva klasický vzhľad.
  • Univerzálnosť: Svojou konštrukciou sú vhodné pre rôzne aplikácie, vrátane skladovania, výroby a zimných športov.
  • Stabilita: Ich pevná konštrukcia ich robí odolnými voči poveternostným podmienkam a záťaži snehu.
  • Vnútorný priestor: Rovinný strešný tvar umožňuje využiť celý vnútorný priestor.

Oblúkové plachtové haly

Oblúkové plachtové haly majú charakteristický oblúkový tvar strechy. Ich tvar umožňuje efektívne využívanie priestoru a poskytuje niektoré výhody v porovnaní so sedlovými plachtovými halami.

Kľúčové vlastnosti oblúkových plachtových hál:

  • Oblúkový tvar strechy: Tento tvar zvyšuje priestorovú efektívnosť a eliminuje potrebu podpier pre stredný stĺp, čo zvyšuje voľný vnútorný priestor.
  • Rýchla montáž: Konštrukcia oblúkových plachtových hál je obvykle jednoduchšia a rýchlejšia, čo môže znamenať nižšie náklady na inštaláciu.
  • Využitie svetla: Oblúkový tvar umožňuje efektívne využitie prírodného svetla, čo môže znížiť náklady na osvetlenie.
  • Preferované pre veľké priestory: Oblúkové plachtové haly sa často používajú pre veľké priemyselné a komerčné priestory, ako sú letiská, športové haly a logistické centrá.

Pri výbere medzi sedlovými a oblúkovými plachtovými halami je dôležité zvážiť konkrétne potreby a aplikácie. Sedlové haly sú vhodné pre viacero účelov, zatiaľ čo oblúkové haly excelujú v maximálnom využití priestoru a rýchlej montáži. Obidva typy ponúkajú vynikajúce riešenia pre skladovanie, výrobu a ďalšie aplikácie v priemyselnom a obchodnom prostredí.